INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI

Inwestowanie w nieruchomości

Czym jest Inwestowanie w nieruchomości?

Inwestowanie w nieruchomości może przybierać dwie formy inwestowania: bezpośrednie lokowanie kapitału w nieruchomości lub pośrednio poprzez wykup udziałów oraz akcji lub papierów wartościowych firm zajmujących się budową lub wynajmem nieruchomości albo jednym i drugim.

Rodzaje Nieruchomości Inwestycyjnych

• Mieszkaniowe, czyli lokale mieszkalne z przeznaczeniem pod wynajem osobom trzecim na czas określony lub nieokreślony

• Komercyjne (lokale handlowe, usługowe, kamienice i inne budynki biurowe, obiekty handlowe pod wynajem np. typu Biedronka)

Rodzaje Nieruchomości Inwestycyjnych

Przede wszystkim dla zysku. Czyli dochodów jakie możemy uzyskać z wynajmu nieruchomości ale również z dochodów dodatkowych czyli pozaczynszowych takich jak zyski z reklam czy opłat za parkingi. Należy też brać pod uwagę również zwrot kapitału po sprzedaży nieruchomości.


Każda nieruchomość może mieć różny stopień dochodowości. Wszystko zależy od jej lokalizacji, typu oraz sposobu jej zarządzania. Inwestycja w nieruchomości może uchronić posiadany kapitał od inflacji. Inwestowanie w nieruchomości daje też inne korzyści. Pozwala uzyskać pieniądze zaciągnięte pod kredyt, nazywane zabezpieczeniem hipotecznym. W ten sposób w krajach rozwiniętych można osiągnąć aż 60-90% wartości nabytej nieruchomości. To daje szerokie perspektywy inwestycyjne. Pieniądze w ten sposób osiągnięte mogą posłużyć do dalszych inwestycji.

To najważniejsze zalety inwestowania w nieruchomości. Są jednak też inne. Przykładowo spore znaczenie ma zabezpieczenie kapitału przed kradzieżą, uszkodzeniem, czy zgubieniem. Można liczyć też, że zakupiona nieruchomość podniesie nasze poczucie bezpieczeństwa.

Zalety i Wady Inwestowania w Nieruchomości

Zalety:

• dobrze zarządzana daje znacznie większe zyski niż lokaty bankowe czy obligacje

• nieruchomość to realny majątek który daje poczucie bezpieczeństwa

• mało podatna na inflację

• nie traci szybko na wartości, a wręcz tą wartość zwiększa

Wady:

• niepodzielność,

• duży kapitał wejściowy

• mała elastyczność, dłuższy okres wyjścia z inwestycji

• konieczność zarządzania, monitowania, modernizowania

Formy opodatkowania najmu – wybór i zgłoszenie

Podatnicy rozliczający najem muszą dokonać wyboru formy rozliczenia przychodów z tego źródła.

Wstępnie muszą oni podjąć decyzję, czy najem rozliczają:

• poprzez prowadzenie w tym zakresie działalności gospodarczej,

• prywatnie, bez rozpoczynania działalności, jako najem prywatny.

Najem prywatny rozliczany może być poprzez:

• zasady ogólne – opodatkowanie według skali podatkowej 18% i 32%,

• ryczałt ewidencjonowany.

Decyzja o opodatkowaniu w formie ryczałtu podjęta musi być do 20 stycznia roku podatkowego. Do tego dnia należy bowiem w formie pisemnej dostarczyć informację o wyborze opodatkowania na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

W przypadku podatnika, który rozpocznie osiąganie przychodów z najmu w trakcie roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Co Decyduje o Opłacalności Inwestowania w Nieruchomości?

• Lokalizacja

• Bezpośrednie otoczenie i sąsiedztwo

• Infrastruktura otoczenia

• Wysokość opłat administracyjnych

• Stan lokalu

• Wiek nieruchomości

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy grupą ludzi współpracującą ze sobą od wielu lat, w której każdy  potrafi zająć się
wszystkim a specjalizuje się w poszczególnych częściach naszej pracy.

Sylwia Juzoń

Sylwia Juzoń

Prezes Zarządu

Na rynku nieruchomości od 16 lat licencjonowany pośrednik, i zarządca nieruchomości , Właściciel Unidom Nieruchomości, w spółce odpowiedzialna za doradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomości, ocenę ryzyka inwestycyjnego.

Kontakt: +48 501 715 785
E-mail: sjuzon@unirentinvest.pl

Katarzyna Jurczyńska

Katarzyna Jurczyńska

Vice Prezes Zarządu

Specjalista do spraw inwestycyjnych, na rynku inwestycyjnym pracuje już 10 lat. W firmie odpowiedzialna za kontakt z inwestorami, pozyskanie kapitałów na inwestycje z pasji home stager.

Kontakt: +48 883 409 009
E-mail: kjurczynska@unirentinvest.pl

Skontaktuj się z nami

Wypełnij poniższy formularz

a my skontaktuje się z Tobą: